Edremit Kurşunlu Camii

kazdagi-mosque
  • N39 35.758 E2701.270 YÜKSEKLİK:47m
1231 yılında Edremit Fatihi olan Selçuklu komutanı Yusuf Sinan tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii, Kapıcıbaşı mahallesi Kurşunlu caddesi üzerinde bulunmaktadır. Tek kubbeli bir camidir. Sekiz köşeli bir kaideye oturtulan kubbenin dayandığı kemerleri tutan sütunların başlıkları çok süslüdür. Camii kesme taştan yapılmıştır ancak cemaat mahallinde bulunan kemerleri tutan İon ve Korint tarzı sütunların çevrede bulunan antik şehirlerden getirilmiş olduğu düşünülmektedir. Caminin tavanında asılı bulunan iki adet deve kuşu yumurtası dikkat çekicidir. Caminin ahşap kapısının sol kanadında ağaç oyma işçiliği ile yazılmış yazılar, diğer panolarda ise geometrik süslemeler görülmektedir. Camiinin yanındaki Yusuf Sinan türbesindeki kitabe, Balıkesir çevresinde bulunan en eski kitabe olup yazısı “grift sülüs”dür.